Değerli Meslektaşlarım,

“Klinik Romatoloji ve Genç Yaşam Kongresi” 23-26 Kasım 2023 tarihinde Limak Cyprus
Deluxe Hotel,KKTC’de yapılacaktır.  Kongre komitesi olarak sizin için trendleri yakalamak ve bilimsel program içeriğini oluşturmak için özenli bir çalışma içerisindeyiz.

Konuların seçiminde bilimsel ağırlıklı olmak üzere güncel ve aktüel konulara yer vermekteyiz. “Klasik Tıp” yerine “Bütünsel Tıp” anlayışı içerisinde destekleyici yardımcı tıp ve tecrübeye dayalı fikirleri de değerli bulmaktayız. Bu nedenle fikir liderlerimiz yeni görüşleri, uzlaşıları ve algoritimlerini yapacakları sunumları ile bize aktaracaklardır. Fikirler ve bilgiler paylaşılan zeminlerde eleştirilerle değerlenir ve her yeni bilgi gelişen teknoloji katkıları, trendleri ve günceli izleyerek olgunlaşır. Bu nedenle bilimsel çizgiden ayrılmadan tüm yeniliklere ve fikirlere açık olmalıyız.

Tüm farklı branşlardaki meslektaşlarımızı sosyal birliktelik ve bilimsel paylaşım için “Klinik Romatoloji ve Genç Yaşam Kongresi’ne” davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Kongre de buluşmak üzere,

Sevgi ve Saygılarımızla..

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Sami Fikret Tüzün

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYASI

Elif Bulak Aydın

KONGRE BİLİMSEL KURUL

Cihan Aksoy

Elif Bulak Aydın

Murat Baş

Feridun Çilli

Berrin Durmaz

Mete Düren

Duygu DEĞİRMEN

Engin Eker

Burak Erdoğmuş

Derya ERSÖNMEZ

Eshimbetova Gulsara

Turgut Göksoy

Seran Göçer

Müller Michael

Gönem Mengi

Öznur Ökten

Sekib Sokolovic

Sami Fikret Tüzün

Turgut Ulutin

Onur Yazıcı

BİLİMSEL PROGRAM

DÜZENLENME AŞAMASINDADIR.

KAYIT KONAKLAMA VE TRANSFER

Kongre Oteli: Limak Cyprus Deluxe Hotel,KKTC

Kongre Tarihi: 23-26 Kasım 2023

Kongre Yeri:KKTC

Kongre Başkanı: Fikret Tüzün

Organizasyon: Ethiccon

Kongre Müdürü: Ece Taşkın

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

İLETİŞİM