Bildiri Kuralları

Kongremize bildiri gönderimi info@gencyasamkongresi.com aracılığıyla gönderilebilir. Faks ve elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Kongremizde yalnızca poster sunumlar kabul edilmektedir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler:

 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Bildiri özeti en fazla 2.500 karakter olmalıdır.
 • Bildirilere en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf yüklenebilecektir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;
  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuç
  • Tartışma
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) kongre kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.


Bildiri Özeti Kuralları

 • Bildiri özetleri yazılırken yazar bilgileri ve bildiriyi sunacak kişi altı çizili bir şekilde mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiriler amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısmından oluşmalıdır.
 • Başlık çalışmasının içeriğini açıklar nitelikte olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli ve özel anlam ifade eden kelimeler dışında tüm kelimeler büyük harfle yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kullanılan kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti maksimum 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak bildiri özetlerinin yazılması gerekmektedir.
 • Bildiri gönderiminde kullanacağınız yazı karakteri tüm özette aynı olmalıdır.
 • Bildirinizin kongrede yer alabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın katılımcı kaydı yaptırmış olması gerekmektedir.
 • Bildiriyi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Gönderilen bildirilerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.
 • Bildiri özetleri Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek olup, bildiri kabul veya reddine ilişkin bilgilendirme başyazara elektronik posta yoluyla iletilecektir.
 • 1Bildiri özetleri son gönderim tarihi 30 Haziran 2019 olup bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Poster Özeti Kuralları

 • Posterler 70x90cm boyutlarında ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve sıra numarasıyla sergilenecektir. Posterler belirtilen saatler arasında asılarak yine belirtilen saatlerde indirilecektir.
 • Zamanında indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacak olup, kayıp poster ve bildirilerden, dernek veya organizasyon sekretaryası sorumlu tutulmayacaktır.

Kabul Yazısı

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, poster sunumu ve sözlü bildiri için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir.

Kongreye Kalan
Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  19 Eylül 2019
 • Kongre Bitiş Tarihi
  22 Eylül 2019
 • Kongre Oteli
  Limak Cyprus Hotel & Resort
 • Kongre Şehri
  Kıbrıs
 • Düzenleyen
  Genç Yaşam Derneği

Geçmiş Kongreler


Sitemizi Kişi Ziyaret Etmiştir.
 
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır